bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt -dómr, jamfør engelsk -dom og tysk -tum; samme opprinnelse som dom med eldre betydning ‘egenskap, tilstand’
suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som kristendom, rikdom, sykdom og sjukdom
suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
nynorskordboka
-dom
SUBSTANTIV
Norrønt -dómr, jamfør engelsk -dom og tysk -tum; same opphav som dom med eldre tyding ‘eigenskap, tilstand’
suffiks brukt til å lage substantiv av adjektiv; i ord som kristendom, rikdom, sjukdom og ungdom
suffiks brukt til å lage substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom