bokmålsordboka
ungdom
SUBSTANTIV
Det å være ung
Ha ungdommens friskhet
Tidsrom da en er ung
Det skjedde i hans ungdom
Ungt menneske
Være så spenstig som en ungdom
Kollektivt: unge mennesker
Reiserabatt for ungdom under 26 år
ungdomsalder
SUBSTANTIV
Tidlig voksen alder, de nærmeste år etter puberteten
ungdomsarrest
SUBSTANTIV
Arrest i mellom 50 og 60 dager for personer under 21 år i spesiell anstalt der det blir lagt vekt på opplæring
ungdomsavdeling
SUBSTANTIV
Avdeling spesielt beregnet på helt unge mennesker
Stormagasinet ominnredet ungdomsavdelingen
nynorskordboka
ungdom
SUBSTANTIV
Det å vere ung
Framleis ha ungdomen i seg
Ungdoms mot, ihuge
Barndom, ungdom, manndom og alderdom
Tidsrom da ein er ung
Vere mykje sjuk i ungdomen
I min ungdom (var det slik) (da eg var ung)
ung person
Vere sprek som ein ungdom
Møte to ungdomar
Ungdomane (dei unge, ungdomen)
Kollektivt: unge folk
Idrettsungdom(en)
Skuleungdom(en)
Ungdomen i bygda
Ungdomen i dag
Tilbod til barn og ungdom
Mykje staut ungdom
ungdomsbilde, ungdomsbilete
SUBSTANTIV
Bilete av ein frå den tida ein var ung
Dette er eit ungdomsbilde av meg
ungdomsalder
SUBSTANTIV
ungdomsarrest
SUBSTANTIV
Før: særskild, kortvarig arrest for unge lovbrytarar, med vekt på opplæring og meint som ei åtvaring