bokmålsordboka
sykdom, sjukdom
SUBSTANTIV
Det å være syk
Få en smittsom sykdom
sykdomsforfall, sjukdomsforfall
SUBSTANTIV
Forfall på grunn av sykdom
sykdomstilfelle, sjukdomstilfelle
SUBSTANTIV
sykdomsframkallende, sjukdomsframkallende, sjukdomsfremkallende, sykdomsfremkallende
ADJEKTIV
nynorskordboka
sjukdom
SUBSTANTIV
Norr. sjúkdómr
Det å vere sjuk; tilstand da ein er sjuk
Få ein alvorleg sjukdom
Det er kome sjukdom på potetene
sjukdomsbilete, sjukdomsbilde
SUBSTANTIV
Heilskapsbilete av ein sjukdom
sjukdomsforfall
SUBSTANTIV
Forfall på grunn av sjukdom