bokmålsordboka
trolldom
SUBSTANTIV
Norrønt trolldómr
Overnaturlig evne eller kraft
øve trolldom
Overnaturlig tilstand, besettelse
Fri, løse en av, fra trolldommen
trolldomskunst
SUBSTANTIV
trolldomsmakt
SUBSTANTIV
nynorskordboka
trolldom
SUBSTANTIV
Norrønt trolldómr
Det å trolle; svartekunst, magi; påverknad frå nokon som trollar
Kunne trolldom
Fare med, gjere trolldom
Leggje, setje, kaste trolldom over el. på nokon
Det kviler el. ligg ein trolldom over garden
Løyse ein frå trolldomen
trolldomsevne
SUBSTANTIV
trolldomsformel
SUBSTANTIV
trolldomsformular
SUBSTANTIV