bokmålsordboka
svartekunst
SUBSTANTIV
Trolldom som øves ved hjelp av svartebok
nynorskordboka
svartekunst
SUBSTANTIV
Trolldom som ein får i stand med svarteboka