bokmålsordboka
vei, veg
SUBSTANTIV
Norrønt vegr
(bearbeidet) smal strekning i terrenget for ferdsel
Utbedre veien
Stikke ut, anlegge ny vei
Veien mellom Fagernes og Lærdal
Trafikkert vei
Privat, offentlig vei
Hullet vei
Asfaltert vei
Gå ute i veien
Gå ut i veien
I sammensetninger om kanaler i kroppen:
Fordøyelsesveiene, luftveiene
Ofte i overført betydning: bevegelse, gang (mot et mål)
Ha bare tida og veien (se tid)
Hun er tre måneder på vei (gravid i tredje måned)
Være på vei inn i, ut av politikken
Være langt på vei enige
Hva er i veien? (hva står på?)
Legge hindringer i veien (lage hindringer)
Oppleve noe på veien hjem
Være på vei til skolen
Gå sin vei
Gå vekk, bort
Gjøre vei i vellinga
Få tingene unna, rydde kraftig opp i noe
Legge i vei
Dra av sted
Rydde av veien
Fjerne, ta livet av
Gå i veien
Være til hinder
Ta på vei for
Bli sint, fare opp (for noe)
Komme til veis ende
Nå sluttpunktet i en utvikling, bli ferdig med noe
Skaffe til veie
Få tak i
Sisteledd i ord som:
Prøve nye veier i undervisningen
Gå veien om departementet med en sak
Finne veien til fred
En gate med trafikk begge veier, bare én vei
Gå sine egne veier
Være selvstendig, egensindig
Ikke gå av veien for
Ikke ha motforestillinger mot (for eksempel å stjele)
Ikke være av veien
Være bra, ikke feil, ha noe for for seg
Litt sunt folkevett er ikke av veien
Den korteste veien mellom to punkter er den rette linjen
Ha lang vei til skolen
Rom, plass for passasje
Av vei(en)!
Bane seg vei gjennom folkemengden
Stå i veien for
Hindre (noen) i å komme fram
Ikke komme noen vei
Ikke ha framgang
Klesvei, matvei
Ad lovlig vei
vegelsinn
SUBSTANTIV
Av eldre dansk hvegel ‘vaklende, ustadig’
Nå sjelden: ustadig, skiftende sinn; ustadighet
vegetarianer
SUBSTANTIV
Fra engelsk av vegetable ‘urt, grønnsak’; samme opprinnelse som vegetabil
Person (eller dyr) som vesentlig lever av plantekost
vegemot
SUBSTANTIV
Av mot
nynorskordboka
veg
SUBSTANTIV
Norrønt vegr
Ferdselsåre, trafikkåre (særleg utanfor byar); jamfør gate; forkorta v.
Stikke ut, byggje veg
Offentleg veg
Privat veg
Vegen mellom Bergen og Voss
Byggjefelt med veg, vatn og kloakk
Gå ut i vegen
Sjå vegane etter kyrne i åkeren
Som etterledd i:
Ofte i overført tyding: rørsle, gang (mot eit mål)
Gå sin veg (gå bort)
Leggje hindringar i vegen (lage hindringar)
Kva er i vegen? (kva står på?)
Om reise eller liknande:
Det bar(st) i veg(en)
Kome seg i veg(en)
Vere på veg heim
Følgje eit stykke på veg
Mykje godt, stort sett samde
Vere langt på veg samde
Nokolunde
Noko på vegen
Gravid i tredje månad
Vere tre månader på veg
Gå i veg med
Starte på
Begynne med
Gå i veg med store og kostesame prosjekt
Lage veg i vellinga
Få arbeidet unna, greie godt opp
Rydde av vegen
Fjerne, ta livet av
Leggje i veg
Fare av stad
Gå i vegen
Vere til hinders
Ta på veg
Bli sint, fare opp (for noko)
Skaffe til vegar
Få tak i
Det er trafikk berre ein veg i denne gata
Ta same vegen
Finne rette vegen
Leggje vegen om postkontoret
I overført tyding:
Gå vegen om departementet med ei sak
Nye vegar i politikken
Gå til atters med
Gå hin vegen med
Gå sine eigne vegar
Vere sjølvstendig
Ikkje gå av vegen for
Jamvel (gjere noko kritikkverdig)
Ikkje vere av vegen
Vere bra, ha noko for seg
Ha lang veg heim
Det er berre tida og vegen (sjå tid)
Sjå nokon på lang veg
Bane seg veg gjennom mengda
Or vegen!
På god veg
I god framgang
Ikkje kome nokon veg
Stå fast; mislykkast
Kledeveg
Matveg
I den vegen er han grei (i så måte, i det stykket)
veganlegg
SUBSTANTIV
Veg under anlegg; veg som blir bygd
Arbeide på eit veganlegg
vegarbeid
SUBSTANTIV
vegarbeidar
SUBSTANTIV
Person som arbeider på veganlegg eller med vegvedlikehald