bokmålsordboka
lett
ADJEKTIV
Norrønt léttr
Motsatt tung; som har forholdsvis liten vekt
Bli lett om hjertet
Et lett måltid
Lette sommerklær
En lett bør
Lett som en fjær
Motsatt vanskelig; enkel, ikke anstrengende
Være lett å lure
Ha lett for å glemme (ha en tendens til)
Det er lett å finne fram
Det er det lett for deg å si!
Det er lettere sagt enn gjort
Være et lett bytte for noen
Et lett arbeid
Lett musikk
Ikke krevende musikk, underholdningsmusikk
Ha lett for det
Ha gode evner, være oppvakt
Lette narkotiske stoffer
Lett vin (alkoholsvak)
Lett regn
Lett søvn
Som adverb i komp.: litt, til en viss grad
Være lettere forvirret, beruset
Ubekymret, munter
Være lett og lys til sinns
Som adverb:
Ta tingene lett
Ta lett på
Behandle, vurdere overflatisk
Være lett på foten
Være lett og ledig i alle bevegelser
Som adverb:
Samtalen gled lett
Som adverb: uten (særlig) grunn
Hun blir lett fornærmet
lettelse
SUBSTANTIV
Av lette
Trekke et lettelsens sukk
Til min store lettelse gikk han
Det er en lettelse å være ferdig
Skattelettelse
Oppnå lettelser
lette
SUBSTANTIV
Norrønt létti; av lette
Skattelette
En stor lette i arbeidet
lettbåt
SUBSTANTIV
Mindre (hjelpe)båt
nynorskordboka
lett
ADJEKTIV
Norrønt léttr
Som har (etter måten) lita vekt, motsett tung
Fjørlett
Ei lett bør
Lette metall (sjå lettmetall)
Lett olje (sjå lettolje)
Lette sommarklede
Lette og tunge taktdelar
I overført tyding:
Sjå vege
Bli vegen og funnen for lett
Lett brød
Lett straff
Lett kost, måltid
Lett søvn
Lett regn
Lett vin (alkoholsvak)
Lett bris
Lett feber
Adverb:
Kjøtet skal brunast lett
Bli lettare skadd
Ta lett på
Handsame el vurdere overflatisk
Makeleg, ikkje vanskeleg, enkel
Eit lett arbeid
Vere eit lett bytte for nokon
Vere lett å lure
Det er lettare sagt enn gjort
Ha lett for det (ha gode evner, vere oppvakt)
Ha lett for å gløyme (ha ein tendens til)
Lett musikk
Underhaldningsmusikk
Som rører seg snøgt og ledig, snar, smidig
Lett på foten
Lett på handa
Lette steg
Lett om hjartet
Ha eit lyst og lett sinn
Adverb: utan (særleg) grunn eller påverknad
Ho blir lett sint
lettar
SUBSTANTIV
Frå tysk
lette
SUBSTANTIV
Norrønt létti; av lette
Det at noko er lett eller makeleg
Ljåen bit med lette
Det at noko blir gjort lettare; hjelp, lindring
Skattelette
Ein stor lette i arbeidet
Det var ein lette at det var over
Ein lette i vêret
lettbåt
SUBSTANTIV
Liten (hjelpe)båt til dømes til garnsetjing