bokmålsordboka
sorgløs, sorglaus
ADJEKTIV
Som er fri for sorger og bekymringer
Sorgløse barn
Ha en sorgløs tilværelse
nynorskordboka
sorglaus
ADJEKTIV
Som er fri for sorger og suter
Leve eit sorglaust liv
Sorglause barn