bokmålsordboka
fredelig
ADJEKTIV
Norrønt friðligr
Om person: som vil leve i fred og forsoning med andre; godlynt, forsonlig
Hun er en fredelig natur
Om tilstand, framferd og lignende: uten strid eller krig, uten vold, ikke-militær, ukrigersk, forsonlig, vennlig
Leve i fredelig sameksistens
Et fredelig oppgjør
Et fredelig århundre
Et fredelig folkeslag
Brukt som adverb:
Det gikk fredelig for seg
Om tilstand: stille, rolig, fredsommelig
Her var det fredelig
fredeligsinnet, fredeligsinna
ADJEKTIV
Som streber etter fred; som ikke er krigersk
En fredeligsinnet person
nynorskordboka
fredeleg
ADJEKTIV
Norrønt friðligr
Om person: som vil leve i fred og forsoning med andre; fredsam, forsonleg, godlynt, godlyndt, snill
Fredelege folk
Om tilstand, framferd og liknande: utan strid eller krig, utan vald, ikkje-militær, ukrigersk, forsonleg, venleg
Leve i fredeleg sameksistens
Ei fredeleg løysing på konflikten
Atomkraft til fredelege føremål
På fredeleg vis
Med fredelege middel
Eit fredeleg liv
Brukt som adverb
Gå fredeleg for seg
Om tilstand: roleg, uforstyrra, still, fredfull
Her er så stilt og fredeleg
Ei fredeleg stund