bokmålsordboka
forsonlig
ADJEKTIV
Fredelig, medgjørlig; motsatt uforsonlig
En forsonlig tone
Skrive et forsonlig brev
Brukt som adverb
Være forsonlig stemt
nynorskordboka
forsonleg
ADJEKTIV
Ei forsonleg tone
Skrive eit forsonleg brev