bokmålsordboka
harmonisk
ADJEKTIV
Av latin harmonicus, av gresk harmonikos ‘samstemt’
Harmonisk mollskala
mollskala der sjuende trinn er forhøyet
Vel avpasset eller avstemt; likevektig, avbalansert, fredelig; jamfør harmoni
Byggverket og omgivelsene utgjorde et harmonisk hele
En harmonisk sinnstilstand
Et rolig og harmonisk menneske
Et harmonisk ekteskap
harmonisk mollskala
mollskala der sjuende trinn er forhøyet; Se: harmonisk
nynorskordboka
harmonisk
ADJEKTIV
Av latin harmonicus, av gresk harmonikos ‘samstemd’
Harmonisk mollskala
mollskala der sjuande trinn er høgd
Vel tilpassa eller samsvarande; likevektig, roleg, fredsam; jamfør harmoni
Eit harmonisk heile
Vere i ein harmonisk tilstand
Eit roleg og harmonisk menneske
Harmoniske tilhøve
harmonisk mollskala
mollskala der sjuande trinn er høgd; Sjå: harmonisk