bokmålsordboka
godlynt
ADJEKTIV
Vennlig, snill og fredelig; mild, godslig, godmodig
En godlynt person
Godlynt humor
nynorskordboka
godlynt, godlyndt
ADJEKTIV
Venleg, snill og fredeleg; mild, godsleg, godmodig
Ein godlynt person
Godlynt huglag
Godlynt framferd