bokmålsordboka
stakkars
ADJEKTIV
Genitiv av stakkar
En stakkars gammel mann
Stakkars liten
Stakkars deg
Han er et stakkars fjols
En stakkars liten husmannsplass
stakkarsdom
SUBSTANTIV
stakkarsting
SUBSTANTIV
stakkarslig
ADJEKTIV
Se stakkarslig ut
Gå stakkarslig kledd
nynorskordboka
stakkars
ADJEKTIV
Genitiv av stakkar
Ein stakkars gammal mann
Stakkars deg
Stakkars liten
Ho er eit stakkars fjols
Ein stakkars liten husmannsplass
stakkarsdom
SUBSTANTIV
Det var berre stakkarsdomen hos dei
Umannsleg lag
Svik og stakkarsdom
stakkarsting
SUBSTANTIV
Av ting
stakkarsleg
ADJEKTIV
Sjå stakkarsleg ut
Gå stakkarsleg kledd
Det var stakkarsleg gjort