bokmålsordboka
lettvint, lettvinn
ADJEKTIV
Av vinne med betydning ‘arbeide’
makelig; som ikke krever mye arbeid eller bry, lett å bruke
En lettvint framgangsmåte
Et lettvint redskap
En lettvint gard
Lettvinte argumenter
Som adverb:
Ta det lettvint med vårrengjøringen
En lettvint jente
nynorskordboka
lettvinn
ADJEKTIV
Av -vinn
Som ikkje krev mykje arbeid eller bry; lett å bruke; makeleg, makleg
Ein lettvinn gard, reiskap
Ein lettvinn utveg
Adverb:
Det kan gjerast lettvintare
Lettvinne argument
Ei lettvinn jente