bokmålsordboka
overflatisk, overfladisk
ADJEKTIV
Lite grundig
Ha et overflatisk kjennskap til et emne
Han er svært overflatisk
Fag. som hører til, fins i overflaten
Overflatiske lesjoner
nynorskordboka
overflatisk
ADJEKTIV
Som gjeld overflata
Overflatiske skadar
Lite grundig
Ha ein overflatisk kjennskap til eit emne