bokmålsordboka
langsom
ADJEKTIV
Fra lavtysk, tysk
Langsom kino (se kino)
Langsomme bevegelser
Som adverb:
Gå langsomt
langsommelig
ADJEKTIV
Jeg har ikke sett dem på langsommelige tider (på aldri så lenge)
Slik har det vært i langsommelig tid
Et langsommelig arbeid
nynorskordboka
langsam
ADJEKTIV
Tysk; av lang
Langsame rørsler
Langsam kino (jamfør kino)
Adverb:
Gå langsamt
Eit langsamt arbeid
Ein langsam dag
Det er langsamt å vere aleine
Det blir langsamt for ungane å sitje i ro
langsamleg
ADJEKTIV
Norrønt langsamliga adverb
Svært langvarig
Slik kan det vere i langsamleg tid (i svært lang tid)
Eg har ikkje sett dei på langsamleg(e) tid(er) (på aldri så lenge)