bokmålsordboka
sene, sen
SUBSTANTIV
Norrønt sina, sin
Strengformet forlengelse av muskel (som fester muskelen til en knokkel)
Forstrekke en sene
Tråd av dyresene; tynn, sterk tråd av plast eller nylon
sen
SUBSTANTIV
Fra japansk
Myntenhet i flere østasiatiske land, i Japan = 1/100 yen
sen, sein
ADJEKTIV
Norrønt seinn
Sen i vendingen
Ikke være sen om å (skynde seg)
Arbeide sent
Klokka går for sent (går for sakte)
Glemme sent
Møysommelig, som krever lang tid
Et sent arbeid
Som lar vente på seg
Være en halv time for sen
Potetene er sene i år
Være sent ute
Bedre sent enn aldri
Sent eller aldri ((først) når lang tid er gått)
I komparativ:
Før eller senere
Slekter som kom(mer) etterpå
Senere slekter
I superlativ: siste frist
Ha noe ferdig senest tirsdag
Sent og tidlig
Til stadighet
Langt framskreden
I sen middelalder
Sene kvelden
I komparativ:
I den senere tid
scene, sene
SUBSTANTIV
Fra latin, av gresk skene ‘scene, bu, telt’
Spilleplassen på et teater (utstyrt med kulisser, møbler og annet utstyr)
Scenen i lokalet var dårlig
Scenen forestiller en dagligstue
Applaus for åpen scene (før teppet er gått ned)
For åpen scene
Også: i full offentlighet
Gå til scenen
Bli skuespiller
Sette i scene
Planlegge og lede oppføringen av et teaterstykke
Avsnitt som en film eller en akt i et teaterstykke består av
Akten har tre scener
Fryktelige, rørende, komiske scener
Pinlig opptrinn, oppgjør, trette
Lage scener
nynorskordboka
sen
SUBSTANTIV
Japansk
Japansk mynteining lik 1/100 yen
sene, sen
SUBSTANTIV
Norr. sin(a)
Bandforma vev av parallelle tettvovne trådar som festar ein muskel til skjelettet
Forstrekkje ei sene
Kvar sene og sege skalv i han
Tråd laga av sene på dyr; tynn sterk tråd av plast el nylon
Laksen greidde å slite av sena
scenario, senario
SUBSTANTIV
Gjennom italiensk, frå latin
Skildring av korleis ein tenkjer seg ein plan, ei handling eller ei utvikling; framtidsbilete
Detaljert plan (manuskript) over alt som må takast omsyn til i eit filmopptak eller ei skodespelframsyning
scene, sene
SUBSTANTIV
Gjennom latin, frå gresk skene ‘bu (I,1), telt’
Speleplass på eit teater (utstyrt med kulissar, møblar og anna utstyr); skodeplass, speltile
Alle skodespelarane kom fram på scena
Scena viser ei daglegstove
Lokalet hadde ei dårleg scene
Dvs før teppet har gått ned
Applaus for open scene
Setje i scene
Planleggje og leie arbeidet med ei teaterframsyning
Gå til scena
Bli skodespelar
For open scene
òg: openlyst
Avsnitt i ei akt i eit teaterstykke
Tredje scena i andre akta
Komiske, rørande scener
Oppgjer, oppstyr; skjenning
Lage scener