bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Loven har sin berettigelse
SUBSTANTIV
Lager av varer som er viktige i en krisesituasjon
SUBSTANTIV
SUBSTANTIV
Av tysk Bereitschaft ‘den tilstand å være beredt’
Det å være beredt
Ha, holde noe i beredskap (ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller)
Det å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, særlig angrep
Sette i beredskap
Være i full beredskap
Opprettholde høy beredskap
nynorskordboka
bere
SUBSTANTIV
Norrønt bera; av same rot som bjørn
Hodyr av bjørn; binne
bere
SUBSTANTIV
Av bere
Særleg på kyr: ytre fødselsdelar på hodyr; bene
bere
VERB
Norrønt bera
Halde (noko) oppe (og føre det med seg)
Bere noko i handa, på ryggen
Bere mjølsekker
Bere eit barn til dåpen
Bere fram gåver
Kome berande med, på noko
Ho sleit og bar tungt
I overført tyding: føre
Kome, gå eller fare med
Bere bod om
No ber el.berst det laus(t) med uvêr
Skulde på
Han bar for el.føre (seg) at han var sjuk
Kome fram i minnet og liknande
Det bar for el.føre henne korleis samanhengen var
Bere på bygda
Fortelje vidare (særleg til uvedkomande)
Bere i seg
Innehalde
Bere or seg
Skjenne, skjelle
Bere til
Hende, gå til
Bere utover
Gjere kjend
Føre, halde (særleg ein kroppsdel på ein viss måte)
Bere hovudet høgt
Refleksivt:
Refleksivt: fare åt, te seg
Bere seg merkeleg åt
Bere seg
Jamre, klage seg (for noko)
Ha (kleplagg, våpen, merke og liknande) på seg; gå med, ha (merke, namn o l)
Bere sløyfe
Bere kniv
Bere merke av, etter noko
Ha i hugen, hyse
Bere på store planar
Bere vørdnad for nokon
Bere hat til nokon
Om kvinne:
Bere barn under beltet
Vere gravid
Halde (seg) oppe (på plass, i stilling); tole trykket eller tyngda av noko
Isen bar ikkje
I overført tyding:
No får ein prøve same korleis det går
No får det bere eller breste
Halde oppe, i verksemd
Bøndene bar kulturen i bygdene
Refleksivt: svare, løne seg
Forretninga ber seg godt
Gå vel
Dette kan aldri bere
Ha liggjande på seg, lide under
Bere skulda for noko
Tole, halde ut, greie
Det skal god rygg til å bere gode dagar
Halde oppe
Bere oppe ein tradisjon
Bere på ei sorg
Så vidt båten bar
òg overf: så vidt noko gjekk
Bere over med
Ha tolmod med (nokon)
; særleg poetisk i perfektum partisipp:
Fødd og boren
Boren til konge
Om ku: kalve
Kua skal bere i haust
Stemne, gå, føre i ei viss lei
Vegen ber oppetter
Det ber av el.over seg el.utor (det går for vidt)
Eldhugen bar saka fram
Om skytevåpen:
Råka ikkje byttet, blinken og liknande
Rifla bar ikkje fram
Det hallar imot
Det ber imot
Ho kom med motlegg, gjorde motstand
Ho bar imot han
Baud han imot
Suppa bar han imot
berebjelke
SUBSTANTIV
bjelke som tener til å bere halde oppe andre konstruksjonsdelar
I overført tyding: viktig del av lag, firma og liknande
Medlemspengane er berebjelken i økonomien åt laget