bokmålsordboka
-sk
ADJEKTIV
Norrønt -skr, samme endelse som lavtysk -esch, tysk -isch, latin -iscus, gresk -iskos; jamfør -isk
Brukt til å lage adjektiv av
Substantiv som er navn på innbyggere, nasjonaliteter og navn på geografiske områder, i ord som dansk, spansk, romsdalsk og visse andre substantiv, i ord som bondsk, himmelsk
Visse verb, i ord som glemsk, spotsk
Visse adjektiv, i ord som hedensk, ilsk
-skop
SUBSTANTIV
Fra gresk av skopein ‘se, betrakte’
Suffiks brukt til å danne substantiv som betegner vitenskapelige instrumenter til å se, iaktta med, i ord som
Mikroskop, periskop
-skap
SUBSTANTIV
Norrønt -skapr ‘beskaffenhet’
Brukt til å danne substantiv
Av substantiv:
Borgerskap, kameratskap, presteskap, mannskap, medlemskap, sjømannskap, endskap, kompaniskap
Av adjektiv:
Dovenskap, ekteskap, svangerskap, troskap
Av verb:
Kjennskap, regnskap, vitenskap
-ske
SUBSTANTIV
Lavtysk -sche
Suffiks brukt (særlig før) til å lage betegnelser for kvinneyrker, kvinnestillinger og lignende, i ord som
Husholderske, meierske, syerske
nynorskordboka
-sk
ADJEKTIV
Norrønt -skr; jamfør -isk; same ending som lågtysk -esch, tysk -isch, latin -iscus, gresk -iskos
Lagar adjektiv
Til substantiv som er namn på innbyggjarar, nasjonalitetar og namn på geografiske område, til dømes i dansk, spansk og romsdalsk; til dømes i dansk, spansk og romsdalsk
Og av visse andre substantiv; til dømes i bondsk og himmelsk
Til visse verbrøter; til dømes i gløymsk og spotsk
Til visse adjektiv; ilsk og heidensk
-skap
SUBSTANTIV
Norrønt -skapr, samanheng med I skap, innverknad frå lågtysk -schap, tysk -schaft
Brukt til å lage substantiv av
Substantiv; til dømes i fiendskap, kameratskap, medlemskap, reiskap, slektskap og vennskap
Adjektiv; til dømes byrgskap, djervskap, klokskap, likskap og veikskap
Verb; til dømes i kjennskap, rekneskap og vitskap
-skap
SUBSTANTIV
Same opphav som -skap
Brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i borgarskap og brorskap
-skap
SUBSTANTIV
Same opphav som -skap
Brukt til å lage substantiv av substantiv; til dømes i formannskap, mannskap og selskap