bokmålsordboka
-fisere
VERB
Av latin facere ‘gjøre’
Etterledd i infinitiv av verb der førsteleddet angir handlingen; i ord som diversifisere, mumifisere og nazifisere
nynorskordboka
-fisere
VERB
Av latin facere ‘gjere’
Etterledd i infinitiv av verb der førsteleddet nemner handlinga; i ord som glorifisere, modifisere, ratifisere og verifisere