bokmålsordboka
-fisere VERB Av latin facere ‘gjøre’
Etterledd i infinitiv av verb der førsteleddet angir handlingen; i ord som diversifisere, mumifisere og nazifisere