bokmålsordboka
diversifisere VERB
Spre risiko ved å investere i forskjellige markeder, bransjer eller produkter
Eierne har hatt fokus på å diversifisere selskapet