bokmålsordboka
verifisere
VERB
Fra middelalderlatin, av latin verus ‘sann’ og facere ‘gjøre’
Attestere riktigheten av, bekrefte
Verifisere en avskrift
Undersøke og fastslå riktigheten av
Verifisere en hypotese, teori
nynorskordboka
verifisere
VERB
Frå mellomalderlatin av, latin verus ‘sann’ og facere ‘gjere’
Verifisere ei avskrift
Granske og slå fast at noko er slik eller slik
Verifisere ein hypotese, teori