bokmålsordboka
verifisere VERB Fra middelalderlatin, av latin verus ‘sann’ og facere ‘gjøre’
Attestere riktigheten av, bekrefte
Verifisere en avskrift
Undersøke og fastslå riktigheten av
Verifisere en hypotese, teori