bokmålsordboka
rettkjenne
VERB
Av rett
Bekrefte riktigheten av; som adjektiv i perfektum partisipp:
Rettkjente attester og vitnemål
nynorskordboka
rettkjenne
VERB
Av rett
Sanne, stadfeste at noko er rett; verifisere, attestere; i perfektum partisipp:
Rettkjende attestar og vitnemål