bokmålsordboka
VERB
Fra latin av ad ‘til’ og testari ‘vitne’
Bekrefte (skriftlig)
Attestere en avskrift
nynorskordboka
attestere
VERB
Latin attestari av ad ‘til’ og testari ‘vitne’
Stadfeste (skriftleg)
Attestere ei avskrift