bokmålsordboka
stadfeste
VERB
Av stad ‘sted’ og II feste
Bekrefte, fastslå gyldigheten av
Høyesterett stadfestet dommen
Meldingen er ikke stadfestet
stadfestelse, stadfesting
SUBSTANTIV
Bekreftende uttalelse, erklæring
nynorskordboka
stadfeste
VERB
Av stad og feste
Slå fast at noko er rett eller gjeld; vedta fast, sanne
Høgsterett har stadfesta dommen
Meldinga er ikkje stadfesta