bokmålsordboka
ratifisere
VERB
Fra latin av ratus ‘bestemt, gyldig’ og facere ‘gjøre’
Særlig om statsoverhode, statsmyndighet: godkjenne, stadfeste (avtale, traktat)
nynorskordboka
ratifisere
VERB
Frå latin av ratus ‘fastsett, gyldig’ og facere ‘gjere’
Om øvste styringsorganet i ein stat: godkjenne, stadfeste ei mellomfolkeleg avtale som endeleg og bindande
Traktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjon