bokmålsordboka
ratifisere VERB Fra latin av ratus ‘bestemt, gyldig’ og facere ‘gjøre’
Særlig om statsoverhode, statsmyndighet: godkjenne, stadfeste (avtale, traktat)