bokmålsordboka
modifisere VERB Fra latin, av latin modus og facere ‘gjøre’; jamfør modus
Gi en litt annen form, lempe på, tilpasse, dempe
Modifisere kravene sine
Modifisere planene sine
Modifisere sine uttalelser