bokmålsordboka
glorifisere VERB Fra latin av gloria og facere ‘gjøre’
Filmen glorifiserer krig
Som adjektiv i perfektum partisipp:
Gi et glorifisert bilde av virkeligheten