bokmålsordboka
glorifisere
VERB
Fra latin av gloria og facere ‘gjøre’
Filmen glorifiserer krig
Som adjektiv i perfektum partisipp:
Gi et glorifisert bilde av virkeligheten
nynorskordboka
glorifisere
VERB
Frå latin; av gloria og -fisere
Gjere eller framstille som gloriøs; herleggjere
Glorifisere hendinga, framferda