bokmålsordboka
-eri
SUBSTANTIV
Fra lavtysk -erie, opprinnelig sammensmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -er
Etterledd som lager substantiv av verb; i ord som fiskeri og frieri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i nedsettende betegnelser for virksomhet; i ord som føleri, pedanteri, sløseri og tyveri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i betegnelser for (stedet for) en virksomhet; i ord som bakeri, garveri og meieri
nynorskordboka
-eri
SUBSTANTIV
Frå lågtysk -erie, opphavleg samansmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -ar
suffiks som lagar substantiv av verb; i ord som fiskeri og frieri
suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nedsetjande nemningar for verksemd; i ord som griseri, pedanteri, sløseri og tjuveri
suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nemningar for (staden for) ei verksemd; i ord som bakeri, garveri og høvleri