bokmålsordboka
-eri SUBSTANTIV Fra lavtysk -erie, opprinnelig sammensmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -er
Etterledd som lager substantiv av verb; i ord som fiskeri og frieri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i nedsettende betegnelser for virksomhet; i ord som føleri, pedanteri, sløseri og tyveri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i betegnelser for (stedet for) en virksomhet; i ord som bakeri, garveri og meieri