bokmålsordboka
-boer, -buer SUBSTANTIV Av bo
Etterledd i betegnelse for person som bor på et sted eller slik som førsteleddet angir; i ord som øyboer og øybu