bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av bo
Etterledd i betegnelse for person som bor på et sted eller slik som førsteleddet angir; i ord som øyboer og øybu
Ordforklaring
Hva betyr -boer?
"-Boer" brukes som etterledd i betegnelser for personer som bor på et spesifikt sted eller som har en tilknytning til det stedet førsteleddet angir. Dette kan referere til en person som bor på en øy (øyboer), i en by (byboer), på landet (landboer) eller i et bestemt område (fjellboer). Slik brukes "-boer" til å danne betegnelser for en persons bosted eller tilknytning.

Eksempler:
1. Han er opprinnelig en byboer, men har tilbrakt mye tid ute på landet de siste årene.
2. Øyboerne samlet seg ved kysten for å feire nasjonaldagen.
3. Det er mange utfordringer som følger med å være fjellboer, men også mange gleder.
4. Byboerne protesterte mot den planlagte nedleggelsen av parken.
5. Landboerne jobber hardt for å opprettholde jordbruket i området.
Dato for generering: 02.12.2023