bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "fullboren" i bokmålsordboka
nynorskordboka
fullboren
ADJEKTIV
Særleg om foster: fullt utvikla, ferdig til å fødast
Eit fullbore barn
Som er ferdig til å realiserast
Ideen er fullboren
Høgt utvikla; heilstøypt; opphøgd
Fullboren kunst