bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "einboren" i bokmålsordboka
nynorskordboka
einboren
ADJEKTIV
Etter tysk eingeboren, opphavleg av latin unigenitus; av ein og éin
I bibelspråk, brukt om Jesus: som er einaste avkom
Jesus Kristus, Guds einborne son