bokmålsordboka
ADJEKTIV
Etterledd i ord som karakteriserer formering hos planter; i ord som enbo, enbu, særbo og særbu
SUBSTANTIV
Av bo
Etterledd i betegnelse for person som bor på et sted eller slik som førsteleddet angir; i ord som øyboer og øybu
nynorskordboka
-boren
ADJEKTIV
Av bere
Etterledd brukt til å lage adjektiv som viser korleis nokon er fødd; i ord som fullboren, einboren og velboren
Etterledd brukt til å lage adjektiv som viser korleis noko er transportert; i ord som flyboren og vassboren