bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av gresk arkhos ‘leder’, av arkhein ‘herske’; jamfør -arki
suffiks i ord for hersker; i ord som monark og patriark
SUBSTANTIV
Av gresk -arkhia, av arkhein ‘styre’
suffiks som lager ord for maktforhold eller styreform; i ord som anarki og monarki
nynorskordboka
-ark
SUBSTANTIV
Av gresk arkhos ‘leiar’, av arkhein ‘herske, rå’; jamfør -arki
suffiks i ord for herskar; i ord som monark og patriark
-arki
SUBSTANTIV
Av gresk -arkhia, av arkhos ‘leiar, styrar’
suffiks som lagar ord for maktforhold eller styreform; i ord som hierarki og monarki