bokmålsordboka
-ark SUBSTANTIV Av gresk arkhos ‘leder’, av arkhein ‘herske’; jamfør -arki
suffiks i ord for hersker; i ord som monark og patriark
-arki SUBSTANTIV Av gresk -arkhia, av arkhein ‘styre’
suffiks som lager ord for maktforhold eller styreform; i ord som anarki og monarki