bokmålsordboka
mangfold
SUBSTANTIV
Av mange og -fold
Stort og variert antall av noe
Ha et mangfold av ideer
Det å inneholde stor variasjon
Enhet og mangfold
Naturens mangfold
mangfoldighet
SUBSTANTIV
Mangfold
mangfoldiggjøre
VERB
Framstille i mange eksemplarer, kopiere
Mangfoldiggjøre et dokument, en tegning
mangfoldig
ADJEKTIV
tallrik; i flertall: svært mange
Mangfoldige år senere
Mangslungen, som kan eller driver med litt av hvert
Han er en mangfoldig kar
Mangfoldig aktivitet
nynorskordboka
mangfald
SUBSTANTIV
(stor) mengd, rikdom (på); noko som er samansett av mange ulike delar; rik variasjon
Eit mangfald av idear
Mangfaldet i naturen
Einskap og mangfald
mangfald
ADJEKTIV
mangfalde
VERB
Mangedoble (i tal); kopiere
Mangfalde eit dokument, ei teikning
mangfaldig
ADJEKTIV
talrik; særleg i fleirtal: svært mange
Mangfaldige år etter
mangslungen; som kan eller driv med litt av kvart; omskifteleg i lynne
Ein mangfaldig aktivitet
Ein mangfaldig kar