bokmålsordboka
mangfoldig
ADJEKTIV
tallrik; i flertall: svært mange
Mangfoldige år senere
Mangslungen, som kan eller driver med litt av hvert
Han er en mangfoldig kar
Mangfoldig aktivitet
mangfoldighet
SUBSTANTIV
mangfoldiggjøre
VERB
Framstille i mange eksemplarer, kopiere
Mangfoldiggjøre et dokument, en tegning
nynorskordboka
mangfaldig
ADJEKTIV
talrik; særleg i fleirtal: svært mange
Mangfaldige år etter
mangslungen; som kan eller driv med litt av kvart; omskifteleg i lynne
Ein mangfaldig aktivitet
Ein mangfaldig kar