bokmålsordboka
tallrik
ADJEKTIV
Som er mange, består av et stort antall
Et tallrikt publikum
nynorskordboka
talrik
ADJEKTIV
Etter tysk
Som er mange; som lagar eller er samansett av eit stort tal
Eit talrikt publikum