bokmålsordboka
mangslungen
ADJEKTIV
Av mange og foreldet perfektum partisipp av slenge
Innviklet, sammensatt, rikt variert
Et mangslungent dikt
En mangslungen personlighet
nynorskordboka
mangslungen
ADJEKTIV
Sisteleddet eigenleg perfektum partisipp av slenge
innvikla, flokete; samansett; rikt variert
Eit mangslunge problem
Ein mangslungen personlegdom, roman