bokmålsordboka
-fold SUBSTANTIV Norrønt faldr, egentlig ‘som er sammenfoldet én eller flere ganger’
Mengde på så mange ganger som førsteleddet nevner,
-fold ADJEKTIV
Som finnes i det antallet av mengder som førsteleddet nevner
-foldig ADJEKTIV Av -fold
Suffiks i ord der førsteleddet betegner et antall, i ord som flerfoldig, mangfoldig; jamfør enfoldig