bokmålsordboka
-fold
SUBSTANTIV
Mengde på så mange ganger som førsteleddet nevner; i ord som enfold, tusenfold og mangfold
-fold
ADJEKTIV
Som fins i det antallet av mengder som førsteleddet nevner; i ord som trefold, tifold og tusenfold
-foldig
ADJEKTIV
Av -fold
Som fins så mange ganger som førsteleddet sier; i ord som flerfoldig og mangfoldig
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-fold" i nynorskordboka