bokmålsordboka
flerfoldig
ADJEKTIV
I flertall: svært mange
Flerfoldige ganger
For flerfoldige år siden
nynorskordboka
fleirfaldig
ADJEKTIV
I fleirtal: svært mange
Fleirfaldige tusen kroner
Problemet vart løyst for fleirfaldige år sidan