bokmålsordboka
falle
SUBSTANTIV
Fra tysk
Stengedel i lås
falle
VERB
Norr. falla
Komme el være i bevegelse nedover
Snøen falt
Tårene falt
Håret faller av
Falle ut
Forsvinne
En linje har falt ut av teksten
Som det faller seg
Etter som det passer eller treffer seg
Falle gjennom
Ikke kunne hevde seg
Mislykkes
Falle av
Bli liggende etter
Dabbe av, for eksempel i et løp
Fallende måne
Måne i ne
Stå og falle med
Være helt avhengig av
Falle på steingrunn
Bli negativt mottatt
Avvist
Falle til jorden
Bli uten virkning
Mislykkes
Falle mellom to stoler
Passe til verken det ene el det andre
Falle i god jord
Bli positivt mottatt
Vinne anerkjennelse
Dette over ende; velte
Falle over ende
Falle på baken
Falle og slå seg
Falle tilbake til gamle synder
Falle fra
Falle for
Bli svært interessert i
Forelske seg i
Falle for fristelsen
La seg friste (til å handle galt)
Falle i synd
Gjøre noe umoralsk
Synde
Bli opphevet; bli gitt opp
Straffen faller bort
La gamle prinsipp falle bort
Bli erobret, overvunnet, styrtet eller vraket; lide nederlag
Regjeringen falt
Festningen falt
Forslaget falt på sin egen urimelighet
Falle i krigen
Bli redusert; minke
Temperaturen falt i natt
Prisene faller
Treffe; komme
Saken faller inn under § 5
Falle utenfor mønsteret
17. mai faller på en mandag
Ansvaret faller på meg
Falle i hendene på noen
Falle i unåde
Det falt en ro over henne
Det falt mange harde ord
Dommen faller på mandag
Falle i fisk
Mislykkes
Falle noen inn
Komme noen i tankene
Falle noen i ryggen
Angripe noen bakfra; svike
Forme seg; passe
Gardinene faller fint
Skaftet faller godt i hånden
Falle i smak
Falle heldig ut
Virke, være eller bli
Arbeidet faller lett for ham
Det faller naturlig å ta det opp nå
Tiden falt lang
fallesyke, fallesjuke
SUBSTANTIV
Foreldet betegnelse for epilepsi
fallent
SUBSTANTIV
Av italiensk fallire ‘svikte, skuffe, bedra’
Person som har gått fallitt
nynorskordboka
falle
VERB
Norr. falla
Kome el vere i rørsle nedetter
Lauvet fell
Tårene fall
La ankeret falle
Håret fell av
Falle ut
Forsvinne
Eit ord har falle ut av teksta
Tanna fall ut
Falle til jorda
Bli utan verknad
Mislykkast
Falle på steingrunn
Vere utan verknad
Ikkje finne grobotn
Falle mellom to stolar
Passe til verken det eine eller det andre
Falle i synd
Gjere noko umoralsk
Synde
Falle nokon i ryggen
Gå til åtak på nokon bakfrå
Svike
Falle i god jord
Bli godt motteken, verke godt
Falle i fisk
Mislykkast
Falle gjennom
Ikkje kunne hevde seg
Mislykkast
Dette over ende; velte
Falle over ende
Falle på kne
Falle og slå seg
Falle i knas
Falle tilbake til gamle synder
Falle for
Bli svært interessert i
Forelske seg i
Falle frå
Stå og falle med
Vere heilt avhengig av
Bli oppheva; bli oppgjeven
Ordninga fell bort
La gamle prinsipp falle bort
Bli erobra, overvunnen, styrta eller vraka; li nederlag
Byen fall
Regjeringa fall
Framlegget fall mot fire stemmer
Falle i krigen
Gå ned; minke
Temperaturen fell
Prisane har falle det siste året
Fallande kurve
Fallande måne
Måne i ne
Falle av
Bli liggjande etter
Dabbe av, til dømes i eit løp
Treffe; kome
Vinden fell sørleg
Saka fell inn under § 5
17. mai fell på ein måndag
Ansvaret fell på meg
Falle i klørne på nokon
Falle i unåde
Falle i tankar
Falle i auga
Natta fell på
Det fall ro over han
Det fall mange lovord om jubilanten
Dommen fell neste veke
Falle nokon inn
Kome nokon i tankane
Som det fell seg
Etter som det høver eller treffer seg
Forme seg; passe
Skaftet fell godt i handa
Kjolen fell fint
Falle i smak
Verke, vere eller bli
Arbeidet fell lett for henne
Det fell naturleg å ta opp saka no
Tida fall lang
fallekniv
SUBSTANTIV
Lommekniv med blad som kan svingast inn i skaftet
fallent
SUBSTANTIV
Av italiensk fallire ‘svike, skuffe’
Person som har gått fallitt
fallesjuke, fallesykje
SUBSTANTIV
Forelda nemning for epilepsi