bokmålsordboka
-sjon SUBSTANTIV Dels gjennom fransk -tion fra latin -tio, dels gjennom fransk -sion fra latin -sio, begge egentlig av latin -io
Suffiks brukt til å lage substantiv av visse verb som er fremmedord, i ord som adopsjon, divisjon, frustrasjon, kollisjon, suspensjon, ventilasjon; jamfør -ing