bokmålsordboka
-sjon
SUBSTANTIV
Dels gjennom fransk -tion fra latin -tio, dels gjennom fransk -sion fra latin -sio, begge egentlig av latin -io
Suffiks brukt til å lage substantiv av visse verb som er fremmedord, i ord som adopsjon, divisjon, frustrasjon, kollisjon, suspensjon, ventilasjon; jamfør -ing
nynorskordboka
-sjon
SUBSTANTIV
Dels gjennom fransk -tion frå latin -tio (genitiv -tionis) dels gjennom fransk -sion frå latin -sio, begge eigenleg av latin -io
Brukt til å lage substantiv av visse verb som er framandord; til dømes i adopsjon, divisjon, frustrasjon, kollisjon, suspensjon og ventilasjon; jamfør -ing