bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Fra lat.; av dividere
Det å dividere
Divisjon og multiplikasjon
Større militæravdeling (10 000–20 000 soldater); avdeling av krigsskip av samme slag; kommandonivå med flyvninger
Over to hundre fly skal inngå i åtte divisjoner
Som etterledd i ord som:
Hovedavdeling i en større virksomhet
Flere av det nye foretakets divisjoner ligger i hovedstaden
Gruppe eller lag som konkurrerer mot hverandre i samme seriesystem
Laget ligger nest sist i 1. divisjon
Talenter og spillere fra lavere divisjoner
SUBSTANTIV
Militært musikkorps for en divisjon
Dirigenten var tubaist i divisjonsmusikken
SUBSTANTIV
Sjef for en divisjon
Divisjonssjefen i politiet har reist Europa rundt
SUBSTANTIV
Tegn (:) som viser at en skal dividere
nynorskordboka
divisjon
SUBSTANTIV
Frå latin; av dividere
Det å dividere; deling
Divisjon og multiplikasjon er motsette reknemåtar
Større militæravdeling (10 000–20 000 soldatar); avdeling med krigsskip av same slag; kommandonivå med flygingar
24 allierte divisjonar er landsette
Som etterledd i ord som:
Hovudavdeling i ei større verksemd
Selskapet sine divisjonar har hovudkvarter i utlandet
Gruppe av lag som konkurrerer mot kvarandre i same seriesystem
Laget spelar i 1. divisjon
58 korps har konkurrert i fem divisjonar i meisterskapet
divisjonsmusikk
SUBSTANTIV
Militært musikkorps for ein divisjon
Forsvarets Musikkorps Vestlandet blir populært kalla divisjonsmusikken
divisjonssjef
SUBSTANTIV
Sjef for ein divisjon
Divisjonssjefen var ein sterk pådrivar for endringane
divisjonsteikn
SUBSTANTIV
Teikn (:) som syner at ein skal dividere