bokmålsordboka
ADJEKTIV
Fra lavtysk opprinnelig ‘bærende’
Etterledd som lager adjektiv av stammen i verb, substantiv og adjektiv; i ord som brukbar, flyttbar, fruktbar og åpenbar
nynorskordboka
-bar
ADJEKTIV
Frå lågtysk opphavleg ‘som ber’
Etterledd som lagar adjektiv av stomnen i verb, substantiv og adjektiv; i ord som brennbar, dyrebar og sårbar