bokmålsordboka
-bar ADJEKTIV Fra lavtysk opprinnelig ‘bærende’
Etterledd som lager adjektiv av stammen i verb, substantiv og adjektiv; i ord som brukbar, flyttbar, fruktbar og åpenbar