bokmålsordboka
dyrebar
ADJEKTIV
Fra lavtysk; av dyr
Redningsmannskapene tapte dyrebare minutter da de kjørte feil
Det er et dyrebart minne for meg
nynorskordboka
dyrebar
ADJEKTIV
Frå lågtysk; av dyr
Redningsmannskapa tapte dyrebare minutt da dei køyrde feil
Det er eit dyrebart minne for meg