bokmålsordboka
flyttbar
ADJEKTIV
Som kan flyttes
Flyttbare hyller
Flyttbare boreplattformer
nynorskordboka
flyttbar
ADJEKTIV
Som kan flyttast
Flyttbare installasjonar