bokmålsordboka
fruktbar
ADJEKTIV
Fra l.ty.
Fruktbar jord
Fruktbare daler
Fruktbare planteslag
Som har evne til å få avkom; som lett blir med foster; fertil
Kvinner i fruktbar alder
Grisen er et fruktbart dyr
Et fruktbart samarbeid
En lite fruktbar hypotese
En fruktbar måte å jobbe på
fruktbarhet
SUBSTANTIV
Evne til å få avkom hos mennesker, dyr eller planter; fertilitet
fruktbarhetsgud
SUBSTANTIV
I mytologi: gud som rår for fruktbarhet
fruktbarhetsgudinne
SUBSTANTIV
I mytologi: gudinne som rår for fruktbarhet
nynorskordboka
fruktbar
ADJEKTIV
Frå l.ty.
Fruktbar jord
Fruktbare planteslag
Som har evne til å få avkom; som lett blir med foster; som økslar seg fort; avlefør, fertil
Ei fruktbar kvinne
I fruktbar alder
Fruktbare dyreslag
I overf: produktiv, utbyterik, utbytterik, nyttig, (føremåls)tenleg
Eit fruktbart samarbeid
Lite fruktbare framlegg
fruktbarheit
SUBSTANTIV
fruktbarheitsgud
SUBSTANTIV
I mytologi: gud som rår for fruktbarheit
fruktbarheitsgudinne
SUBSTANTIV
I mytologi: gudinne som rår for fruktbarheit