bokmålsordboka
-asjon SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon