bokmålsordboka
SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon
nynorskordboka
-asjon
SUBSTANTIV
suffiks som dannar substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon