bokmålsordboka
dedikasjon SUBSTANTIV Fra latin; av dedisere
Det å dedisere
Dedikasjoner var vanligere før i tiden
Tilegnelse i bok eller annet verk
Forfatteren forærte meg boka med dedikasjon
Det å være dedikert; innleving
Vise dedikasjon til arbeidet sitt